Παλμικές : ΜΑ/Α

ΜΑ/Α

Περιγραφή

Αναλογική Δοσιμετρική αντλία

  • 1 l/hr έως 10 l/hr.
  • Ρύθμιση ροής από 0…100%
Τιμή: